Kampania edukacyjna | WWF Poland

Kampania edukacyjna"Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły"


Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych.

Celem kampanii jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt - pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.

Zjawisko handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających przetrwaniu gatunków w naturze. Szacuje się że międzynarodowy handel wiążący się z niezrównoważonym wykorzystywaniem zasobów naturalnych, zagraża przetrwaniu ponad 5000 gatunków zwierząt na świecie. Ponieważ zapotrzebowanie na egzotyczne gatunki zwierząt wciąż rośnie, a zwierzęta kupowane są bardzo często dla dzieci lub przez młodych ludzi, jest rzeczą bardzo ważną wykształcenie pokolenia świadomych konsumentów, których wybory będą miały ogromne znaczenie dla ochrony przyrody.

Wczesna edukacja, zaangażowanie młodego pokolenia w ochronę przyrody i uwrażliwienie dzieci na problem ginących gatunków ma więc kluczowe znaczenie w naszych staraniach o ochronę bioróżnorodności na świecie. Dzięki podejmowaniu działań edukacyjnych, mamy szansę na zmianę postaw społecznych, bez których ginące gatunki – a szczególnie te wykorzystywane w handlu, nie mają szans na przetrwanie.

Projekt edukacyjny WWF Polska skierowany jest do szkół podstawowych i ma zasięg ogólnopolski. Przewidziana liczba to 850 szkół, grupą docelową projektu są uczniowie klas 1-6 oraz ich nauczyciele. Z każdego województwa do kampanii zakwalifikuje się pierwsze 50 szkół, które zgłoszą chęć udziału poprzez rejestrację za pomocą karty zgłoszenia.

W ramach projektu, stworzone zostały materiały edukacyjne, dające możliwość uczestniczenia w programie większej liczbie uczniów. Wszystkie publikacje do projektu wydrukowano na papierze Nautilus pochodzącym w 100% z recyclingu oraz posiadającym certyfikat FSC. Aby zapewnić dostęp do wszystkich materiałów, dla szkół które nie zakwalifikują się do projektu, od marca 2012 roku materiały w formie elektronicznej dostępne są w zakładce Pakiet edukacyjny dla szkół.

Projekt WWF zakłada czynny udział nauczycieli i uczniów poprzez realizację projektu, opartego o pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć, projekt między-przedmiotowy, prezentację multimedialną, publikacje drukowane i grę komputerową. W zakładce Wyniki konkursu opublikowana została lista nagrodzonych szkół i osób oraz prace plastyczne uczniów. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe: 3 tablice interaktywne wraz z zestawem głośników, książki, znaczki, torby, koszulki, plakaty oraz dyplomy dla najlepszych uczniów, szkół i nauczycieli. 10 najlepszych placówek odwiedziliśmy prezentując spektakl teatralny przygotowany specjalnie na potrzeby kampanii.

Do akcji przystąpiło 889 szkół a w konferencjach merytorycznych wzięło udział ponad 550 nauczycieli z całego kraju. W 2013 roku rozdaliśmy dodatkowe 50 pakietów.

Zwracamy się z prośbą do szkół, które w 2012 i 2013 roku otrzymały pakiet edukacyjny i nie potwierdziły jeszcze jego odbioru, o przesłanie pisma z potwierdzeniem. Formularz znajduje się wraz z innymi plikami do pobrania na stronie projektu.

Przygotowaliśmy również specjalną wystawę edukacyjną, którą wypożyczaliśmy szkołom bezpłatnie na okres 2 tygodni. Z oferty skorzystało 42 placówki na terenie kraju. Nadal możliwe jest  pobranie plików w formacie jpg z naszej strony i wydrukowanie jej formie plakatów.

Zapraszamy do korzystania z materiałów w wersji cyfrowej!


Harmonogram kampanii:

 • 01.02.2012 – 31.05.2013 – zgłoszenia szkół do projektu
 • 01.02.2012 – 25.05.2012 – rejestracja uczestników konferencji
 • 06.03.2012 – 16.05.2012 – konferencje merytoryczne
 • 10.10.2012 - 12.11.2012 - dodatkowe konferencje merytoryczne
 • 02.04.2012 – 30.11.2012 – czas trwania konkursu
 • 17.12.2012 – 31.12.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników
 • 01.03.2013 – 17.06.2013 – wręczenie nagród i prezentacje spektaklu teatralnego
 • 31.08.2013 r. - zakończenie projektu

Więcej informacji o problemie handlu zagrożonymi gatunkami >>.

Pakiet edukacyjny dla szkół dostępny tutaj >>.
 
	© Ministerstwo Środowiska
© Ministerstwo Środowiska
Projekt pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska

 

 
	© Minister Edukacji Narodowej
© Minister Edukacji Narodowej
Projekt pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej

 
	© Mazowiecki Kurator Oświaty
© Mazowiecki Kurator Oświaty
Projekt pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty

KONTAKT

Prowadzenie projektu:
Magdalena Gołębiewska
mgolebiewska@wwf.pl

Zuzanna Podgórska
zpodgorska@wwf.pl

Zgłoszenia szkół do projektu:
Zuzanna Podgórska
zpodgorska@wwf.pl
tel. 22 849 84 69 wew. 122

 
	© Teatr FRAJDA
Teatr FRAJDA
© Teatr FRAJDA
Teatr Frajda jest autorem spektaklu - nagrody pt. "Misja Leon Kameleon"

 • 
	© Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • 
	© Mondial Assistance
  Firma Mondial Assistance jest partnerem Projektu Ograniczenie nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami.

Pakiet edukacyjny

 • 
	© WWF Polska