Ptaki bałtyckie | WWF Poland


 
	© WWF Polska/Anna Kassolik

Ptaki bałtyckie

Bałtyckie plaże to środowisko życia wielu gatunków ptaków. W ramach projektu "Siedliska morskie" obejmujemy czynną ochroną siedliska sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czubatej, rybitwy rzecznej i ostrygojada.

Projekt "Siedliska morskie" prowadzony jest we współpracy z Grupą Badawczą Ptaków Wodnych KULING. KULING od 30 lat zajmuje się badaniem ptaków siewkowych w Polsce, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. 

Pobierz Błękitny Poradnik

Ptaki na brzegu

Uważaj na ptaki na plaży! Pamiętaj! Plaża jest nie tylko miejscem wypoczynku ludzi. Jest także miejscem żerowania, odpoczynku i lęgów ptaków.

Często trudno dostrzec dobrze zamaskowane przed intruzami gniazdo. Słabo widoczne dla ludzi mogą zostać nieświadomie zadeptane. Kolejnym zagrożeniem są drapieżne ssaki, wśród nich norki amerykańskie i lisy. Niszczą one lęgi, zjadając jaja i pisklęta. Niebezpieczeństwo stanowią również psy, które nie są prowadzone na smyczy. Problemem są koty domowe puszczone samopas. W ich przypadku ptaki, zwłaszcza ich pisklęta, stanowią bardzo łatwy łup. Często, aby ocalić lęgi ptaków, jedynym rozwiązaniem jest ogrodzenie miejsca ich gniazdowania.

Ptaki wysiadujące jaja w gnieździe i wychowujące młode potrzebują spokoju! Wypłoszone przez ludzi opuszczają lęg i pisklęta, a to z kolei zwiększa zagrożenie ze strony drapieżników.

Jeżeli widzisz zaniepokojone Twoim widokiem ptaki, które próbują zwrócić na siebie Twoją uwagę, to jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś blisko miejsca odbywania lęgu. Dlatego oddal się niezwłocznie i pozwól ptakom spokojnie wychować ich potomstwo.

Zwróć uwagę, czy po plaży nie jeżdżą quady lub inne pojazdy! To ogromne niebezpieczeństwo dla ptasich gniazd i piskląt!

Inne zagrożenia dla ptaków gniazdujących w pobliżu wody dotyczą zmian wywołanych nagłymi wahaniami jej poziomu. W przypadku nagłego przyboru wody może dojść do zalania lęgów. Ptakom zagraża też przekształcenie rzecznych dolin i wybrzeża. Wszelkie prace, które mogą zakłócić spokój i zniszczyć miejsca ich gniazdowania, stanowią ogromne niebezpieczeństwo.
 

Strona wsp�finansowana przez Uni� Europejsk� ze �rodk�w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Dofinansowano ze �rodk�w Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej