Nasze działania | WWF Poland

Nasze działaniaPolska jest wschodnią granicą występowania rysia euroazjatyckiego – największego kota Europy, żyjącego w środowisku naturalnym. Na zachodzie Europy rysi euroazjatyckich praktycznie już nie ma. Niestety, w naszym kraju również jest ich niewiele - obecnie w Polsce żyje około 200 osobników, w tym około 40 w Polsce północno-wschodniej. Naukowcy ostrzegają, że tak niewielka populacja rysi nie przetrwa bez migracji dodatkowych osobników. Dlatego WWF we współpracy z partnerami prowadzi reintrodukcję rysia w Puszczy Piskiej i Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Przyszłość tych zwierząt w Polsce zależy w ogromnym stopniu od pomocy ludzi.

WWF odbudowuje populację rysia w lasach mazurskich, które jeszcze 25 lat temu były ostoją tych zwierząt. We współpracy z miejscowymi przyrodnikami stosujemy metodę „born to be free”, opracowaną przez dr Andrzeja Krzywińskiego. Polega ona na umieszczeniu samicy rysia w specjalnej leśnej wolierze, w której przychodzą na świat młode. Kociaki już od pierwszych tygodni życia wychodzą poza ogrodzenie i poznają otaczający je las, ucząc się samodzielnego życia w naturze. Jednocześnie nie tracą kontaktu z matką. Podobnie jak dzikie rysie, po roku opuszczają samicę i wybierają życie na wolności. Aby wzmocnić populację rysia w mazurskich lasach, od 2012 roku sprowadziliśmy 5 rysi z Estonii, gdzie na terytorium znacznie mniejszym od Polski, żyje co najmniej 3 razy więcej przedstawicieli tego gatunku.

W lasach północno-wschodniej Polski żyje obecnie około 40 rysi, w samych lasach mazurskich co najmniej 9. To za mało, by mogły przetrwać bez pomocy człowieka. Dlatego z inicjatywy WWF powstają plany odtwarzania korytarzy migracyjnych, którymi wędrowały dawniej duże drapieżniki i które mogłyby połączyć obszary, na których występują te zwierzęta. Dążymy do opracowania planu ochrony tzw. korytarza północnego, którym rysie mogłyby się przemieszczać ze wschodniej do zachodniej części kraju. Aby ostrzegać kierowców przed możliwością kolizji z rysiem będziemy ustawiać ostrzegawcze tablice z wizerunkiem tego zwierzęcia.

Przyszłość rysi w mazurskich lasach zależy również od dostępności pokarmu. Rysie polują głównie na sarny, czasem także jelenie. Brak pożywienia powoduje, że matki nie mogą wykarmić swoich młodych. Niedożywione kocięta częściej chorują i giną - przeżywa mniej niż połowa małych rysi. Dlatego bardzo ważne jest, aby liczebność sarny w miejscach gdzie polują rysie była dostatecznie duża.

W tym celu WWF wysiewa mieszanki traw na śródleśnych polanach. Przygotowujemy się także do zimowego dokarmiania saren i jeleni. Prowadzimy rozmowy z myśliwymi, aby w sytuacji, gdy zmniejsza się liczebność sarny, ograniczali jej odstrzał. Planujemy zorganizować cykl warsztatów dla współpracowników terenowych, podczas których leśnicy z terenu reintrodukcji dowiedzą się, jak tworzyć bazę obserwacji rysia.

Dowiedz się więcej o rezultatach dotychczasowych działań >>
WWF chroni rysie w ramach projektu „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Od 2012 roku WWF chroni rysie w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-341/10 pt. „Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce”,współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 4 106 610 PLN, z czego 3 473 618 PLN finansowane jest przez Unię Europejską.
 
Więcej informacji na stronie www.pois.gov.pl


Partnerem w działaniach na rzecz przywrócenia rysia do mazurskich lasów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.


  
	© WWF Polska / Andrzej Krzywiński
W lasach mazurskich żyje obecnie około ośmiu rysi - za mało, by przetrwać bez pomocy człowieka
© WWF Polska / Andrzej Krzywiński
 
	© WFOŚiGW w Białymstoku
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
© WFOŚiGW w Białymstoku
Fundacja WWF Polska realizuje projekt pt. „Inwentaryzacja wilków i rysi metodą tropień zimowych oraz ocena stanu zachowania populacji tych gatunków w dużych kompleksach leśnych na trenie województwa podlaskiego”.

Dofinasowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Współpraca: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Wigierski Park Narodowy, Instytut Biologii Ssaków.
 
	© RDLP Olsztyn
Partnerem w działaniach na rzecz przywrócenia rysia do mazurskich lasów jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie.
© RDLP Olsztyn