Living Planet Report | WWF Poland


 
	© Bjorn Holland / Getty Images / WWF

Living Planet Report 2016

Living Planet Report WWF jest jedną z najważniejszych na świecie, wydawanych co dwa lata, publikacji naukowych na temat stanu przyrody na Ziemi i naszego na nią wpływu.

Najważniejszy wniosek z Living Planet Report? Człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić. Żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasze należności wciąż rosną. Z tego powodu w dramatycznym tempie tracimy bogactwo przyrodnicze naszej planety.

Od połowy XX wieku zasięg i skala ludzkiej działalności rośnie w tempie wykładniczym. W wyniku tego środowisko naturalne oraz korzyści, jakie oferuje ludziom, są coraz bardziej zagrożone. Naukowcy wskazują, że zakończyła się epoka holocenu i weszliśmy w nową epokę geologiczną - antropocen. Przyszłość wielu organizmów żywych staje obecnie pod znakiem zapytania. W latach 1970-2012 liczebność populacji kręgowców zmniejszyła się o 58%. Najczęstsze zagrożenia dla malejących populacji zwierząt to utrata i degradacja środowiska, w którym żyją. Coraz częściej ofiarami pogarszającego się stanu środowiska są też ludzie: bez naszych działań Ziemia w antropocenie stanie się o wiele mniej gościnna dla nowoczesnego, zglobalizowanego społeczeństwa. Ludzie już teraz przekroczyli granice bezpieczeństwa czterech systemów na naszej planecie. W roku 2012 do zapewnienia surowców naturalnych i usług ekosystemowych, z których korzysta ludzkość, konieczny był potencjał biologiczny równy temu, który miałoby 1,6 Ziemi. Aby zachować przyrodę z bogactwem jej form i funkcji oraz stworzyć godziwy dom dla wszystkich ludzi na planecie o skończonych zasobach, konieczne jest, by strategie rozwoju, modele gospodarcze i biznesowe oraz wyroby dotyczące stylu życia opierały się na zrozumieniu podstawowej kwestii: mamy tylko jedną planetę, a jej naturalny kapitał jest ograniczony. Powszechne zrozumienie związku pomiędzy ludźmi, a przyrodą może doprowadzić do głębokich zmian, które pozwolą wszystkim formą życia istnieć również w antropocenie.


 
 
	© WWF / Steve Morgan
Na produkcję rolniczą znaczny wpływ mają wybory konsumentów, ich standard życia, odpady, które generują, a także dystrybucja.
© WWF / Steve Morgan
 
	© WWF
Perspektywa jednej planety WWF. Lepsze wybory, które wskazano na rycinę, przyczyniają się do zachowania integralności ekosystemów, bioróżnorodności i zapewnienia dostępności żywności, wody, a także do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego.
© WWF
 
	© WWF / Steve Morgan
Lepsza produkcja i bardziej racjonalna konsumpcja mają kluczowe znaczenie dla powstania odpornych rynków, które nie przekraczają granic bezpiecznej strefy działalności na naszej planecie.
© WWF / Steve Morgan