Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku | WWF Poland

Usuwanie zalegających sieci z BałtykuObok eutrofizacji, przełowienia, znacznego natężenia transportu morskiego czy zanieczyszczeń chemicznych, istotnym zagrożeniem dla ekosystemu Bałtyku są niewłaściwe praktyki rybackie, do których zaliczyć można pozostawianie, zagubionych w wyniku zdarzeń losowych, narzędzi połowowych w morzu.
Jak pokazują badania naukowe, sieci pozostawione w morzu nadal łowią a ich efektywność utrzymuje się w granicach od 6 do 20% ich roboczej zdolności połowowej. Przy ustanawianych rokrocznie kwotach połowowych na najwyższym możliwym poziomie gwarantującym stabilność populacji ryb te dodatkowe 6% przyłowu może zaburzyć stabilność stad. Dodatkowo uwięzione, często rozkładające się w zalegających na dnie sieciach organizmy wpływają negatywnie na i tak już zaburzoną, równowagę ekologiczną Bałtyku.

Przeprowadzone na zlecenie WWF oszacowania wykazały, że co roku w wodach Bałtyku w skutek zdarzeń losowych (sztormy, kolizje, zaczepy) rybacy gubią od 5 500 do 10 000 sieci stawnych. Każda z tych sieci waży około 9,5 kg. Doliczając do tego ilość sieci widm znajdujących się na około 3 000 wraków statków stwierdzono, że tylko w polskiej strefie Bałtyku może zalegać aż 810 ton sieci widm.

Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w zbyt niskiej świadomości ekologicznej użytkowników morza. Projekt prowadzony przez WWF, poprzez realizowane działania w morzu oraz kampanię informacyjną skierowaną do obecnych oraz przyszłych użytkowników mórz: rybaków, marynarzy, armatorów i innych osób związanych z morzem oraz turystów przyczynia się do zmiany tego stanu rzeczy.

Przeczytaj, co robimy, aby rozwiązać problem >>


 
	© Tomasz Stachura
Wraki statków, na których zaczepiają się zagubione sieci rybackie, są kłębowiskiem tych zagrażających przyrodzie odpadów.
© Tomasz Stachura
Wraki statków, na których zaczepiają się zagubione sieci rybackie, są kłębowiskiem tych zagrażających przyrodzie odpadów.
 
	© Magazyn
Patronem projektu jest Magazyn "Nurkowanie".
© Magazyn "Nurkowanie"
Patronem projektu jest Magazyn "Nurkowanie".

Akademia Morska w Szczecinie aktywnie uczestniczy i wspiera działania Fundacji w dziedzinie ochrony środowiska morskiego.
 
	© Baltic Sea 2020
© Baltic Sea 2020