Co Ty możesz zrobić | WWF Poland

Co Ty możesz zrobićZalegające w morzu stare sieci lub ich fragmenty, zagubione przez rybaków często na skutek zdarzeń losowych, są wielkim zagrożeniem dla zwierząt żyjących w Bałtyku.
Zalegające w morzu stare sieci lub ich fragmenty, zagubione przez rybaków często na skutek zdarzeń losowych, są wielkim zagrożeniem dla zwierząt żyjących w Bałtyku.
Jeśli jesteś rybakiem lub innym użytkownikiem morza, korzystaj z przygotowanej przez WWF Polska interaktywnej mapy zaczepów, dostępnej na sieciwidma.wwf.pl:
• Zgłaszaj nowe obiekty podwodne do mapy - jej dokładność zależy od Twojego zaangażowania i ilości zgłoszeń!
• Włącz dostępne na mapie obiekty do własnych map nawigacyjnych, aby unikać zaczepów!

Zalegające w morzu stare sieci lub ich fragmenty są wielkim zagrożeniem dla zwierząt żyjących w Bałtyku.

Jeżeli zauważysz dryfujące w wodzie (np. przy plaży) nieoznakowane przez boje sieci, poinformuj o tym odpowiedni Urząd Morski (Inspektorat Ochrony Wybrzeża) albo straż miejską lub gminną, jak najdokładniej określając ich położenie w morzu lub na lądzie podając np. numer wejścia na plażę:

Urząd Morski w Gdyni 58 620 69 11
Urząd Morski w Szczecinie 91 440 34 00
Urząd Morski w Słupsku 59 847 42 56

Zebrane sieci widma przekaż do właściwego Urzędu Morskiego lub kapitanatu portu, który odpowiedzialny jest za znalezione w morzu „mienie niczyje”.

Jeżeli zauważysz zaplątaną w sieci fokę lub morświna skontaktuj się z Błękitnym Patrolem WWF 795 536 009.

Rybacy powinni zgłaszać przypadki utraty na morzu narzędzi połowowych do Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego:
w Gdyni 58 621 79 25
w Szczecinie 91 432 25 50
w Słupsku 59 842 44 57


Nasze działania możliwe są dzięki Twojemu wsparciu. Pomóż nam chronić Bałtyk i jego mieszkańców, przekazując na ten cel darowiznę.

 
	© Tomasz Stachura
Wyławianie starych sieci.
© Tomasz Stachura
 
	© Krzysztof Skóra
Nasze działania możliwe są dzięki Twojemu wsparciu. Pomóż nam chronić Bałtyk, przekazując na ten cel darowiznę.
 
	© Magazyn
Patronem projektu jest Magazyn "Nurkowanie".
© Magazyn "Nurkowanie"
Patronem projektu jest Magazyn "Nurkowanie".

Akademia Morska w Szczecinie aktywnie uczestniczy i wspiera działania Fundacji w dziedzinie ochrony środowiska morskiego.

 
	© Baltic Sea 2020
© Baltic Sea 2020
Projekt finansowany przez fundację Baltic Sea 2020.