Nasze działania | WWF Poland

Nasze działaniaW roku 2011 przeprowadziliśmy projekt pilotażowy. Jego głównym celem było opracowanie sposobów usuwania sieci widm z Bałtyku oraz określenie wspólnie z rybakami i ekspertami ich lokalizacji.

Podczas 24 dni akcji na morzu wyłowiliśmy wspólnie z rybakami 6 ton utraconych, zalegających w morzu sieci. Dodatkowo w ramach projektu edukowaliśmy obecnych oraz przyszłych użytkowników morza przybliżając im tematykę zagrożeń wynikających z zalegania sieci widm w Bałtyku.

W roku 2012 do projektu włączyli się Litwini. Podczas 67 dni akcji w morzu wspólnie z polskimi i litewskimi rybakami wyłowiliśmy z dna morskiego oraz z 8 wraków statków ponad 21 ton sieci widm. Stworzyliśmy również interaktywną mapę zaczepów dostępną na stronie sieciwidma.wwf.pl z której każdy użytkownik morza może pobrać dane o występujących na Bałtyku obiektach podwodnych. Włączając te dane do własnych map rybacy zmniejszają prawdopodobieństwo natrafienia na takie obiekty podczas połowów i zerwania na nich sieci.

Ponad 27 ton sieci wyłowionych przez dwa lata to kropla w morzu potrzeb. Szacuje się, że tylko w polskich wodach Bałtyku może zalegać nawet 810 ton tych niebezpiecznych odpadów.

W związku z tym konieczne są dalsze, zakrojone na szeroką skalę, działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu sieci widm na ekosystem Bałtyku. Liczymy, że dzięki zaangażowaniu polskiej administracji oraz posła Parlamentu Europejskiego – Jarosława Wałęsy – w 2014 roku uda się nam, wspólnie z rybakami, kontynuować projekt w Polsce oraz innych krajach bałtyckich.


Liczymy także, że nasze działania zwrócą uwagę administracji rządowej oraz Komisji Europejskiej, co w przyszłości doprowadzi do wypracowania uregulowań prawnych ograniczających negatywny wpływ zalegających w morzu sieci widm na ekosystemy morskie.


Przeczytaj o rezultatach prowadzonych przez nas działań >>.

 
	© WWF Polska / J. Włodarczyk
W akcję oczyszczania dna morskiego zaangażowaliśmy rybaków – to oni, przy użyciu kutrów rybackich, wyłowią te niebezpieczne dla środowiska odpady.
© WWF Polska / J. Włodarczyk
W akcję oczyszczania dna morskiego zaangażowaliśmy rybaków – to oni, przy użyciu kutrów rybackich, wyłowią te niebezpieczne dla środowiska odpady.
 
	© Magazyn
Patronem projektu jest Magazyn "Nurkowanie".
© Magazyn "Nurkowanie"
Patronem projektu jest Magazyn "Nurkowanie".

Akademia Morska w Szczecinie aktywnie uczestniczy i wspiera działania Fundacji w dziedzinie ochrony środowiska morskiego.
 
	© Baltic Sea 2020
© Baltic Sea 2020
Projekt finansowany przez fundację Baltic Sea 2020.