Rezultaty | WWF Poland

RezultatyStworzyliśmy grupę ekspercką składającą się z wybitnych polskich i litewskich ekspertów w dziedzinie rybołówstwa i produkcji sieci rybackich, która przygotowała metodologię usuwania sieci z morza oraz wytypowała miejsca występowania sieci oraz wraków statków. Grupa ta wspiera nas merytorycznie od momentu rozpoczęcia projektu.

Latem 2011 roku wspólnie z rybakami, przeprowadziliśmy 24 dni akcji morskich, w trakcie których oczyściliśmy z zalegających sieci dwa wraki statków oraz dno morskie w okolicach Kołobrzegu. Łącznie usunęliśmy 6 ton zalegających w morzu i ciągle łowiących sieci rybackich.

Stworzyliśmy interaktywną mapę zaczepów, która obrazuje zgłaszane przez użytkowników morza obiekty podwodne występujące w wodach Bałtyku. Ma ona charakter otwarty – każdy użytkownik morza ma możliwość dodania obiektu poprzez wypełnienie dostępnego na stronie sieciwidma.wwf.pl formularza oraz włączenia zgromadzonych na mapie obiektów do własnych map nawigacyjnych.

Stworzyliśmy broszury informacyjne dla uczniów, turystów i użytkowników morza opisujące zagrożenia na jakie narażony jest Bałtyk ze szczególnym zwróceniem uwagi na sieci widma.

Przygotowaliśmy dwa raporty:
Raport na temat ekologicznych skutków działań przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego prowadzonego w roku 2011
, który został opublikowany w wersji polskiej i angielskiej.

Raport podsumowujący działania prowadzone w roku 2012 ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię utylizacji sieci rybackich – dostępny w języku polskim, angielskim i litewskim.

W roku 2013 braliśmy aktywny udział w międzynarodowej konferencji na temat odpadów w morzu podczas której zaprezentowaliśmy rezultaty naszych działań. Podczas konferencji stworzona została „Wiadomość z Berlina” która wzywa przedstawicieli Komisji Europejskiej do działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na ekosystemy morskie. Wiadomość została odebrana przez Komisarza ds. Środowiska UE Janeza Potočnik który zadeklarował włączenie się Komisji Europejskiej w te prace.

Zorganizowaliśmy dwie konferencje:
12 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja
z udziałem przedstawicieli krajów nadbałtyckich, na której przedstawione zostały rezultaty działań podjętych w ramach projektu prowadzonego w 2011 roku.

Podsumowując konferencję stwierdzono, że w świetle wyników akcji pilotażowych przeprowadzonych na Bałtyku latem 2011 roku oraz na podstawie danych z publikacji międzynarodowych, należy przyjąć, że wpływ sieci widm na komercyjnie poławiane w Bałtyku gatunki ryb jest istotny ze względów ekonomicznych i biologicznych oraz, że nie ma wątpliwości, co do konieczności podejmowania dalszych, zakrojonych na szeroką skalę działań ukierunkowanych na minimalizację tego zjawiska.

Prezentacje z konferencji:
Prezentacja fundacji Baltic Sea 2020 >>
Conrad Stralka , Baltic Sea 2020
Sieci widma – zagubiony w morzu sprzęt połowowy, jego wpływ na żywe zasoby i możliwości usuwania go z morza >>
Dr inż. Marek Szulc, Akademia Morska Szczecin
Wraki w polskiej strefie ekonomicznej >>
Benedykt Hac, Instytut Morski w Gdańsku
Klasyfikacja narzędzi połowowych oraz techniki połowowe >>
Krzysztof Stanuch, Baltic Net
Założenia oraz cele Projektu pilotażowego „Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku” >>
Piotr Prędki, Koordynator projektu, WWF Polska
Raport na temat ekologicznych skutków wyławiania sieci widm z Bałtyku >>
Stanisław Kasperek, Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
•Raport podsumowujący działania prowadzone w roku 2012  ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestię utylizacji sieci rybackich – dostępny w języku polskim, angielskim i litewskim.
18 i 19 marca 2012 roku pod patronatem litewskiego i polskiego Ministerstwa Środowiska zorganizowaliśmy w Wilnie konferencję podsumowującą realizowane przez dwa lata działania.

Główny Konserwator Przyrody – Janusz Zaleski podsumował konferencje stwierdzając, że: "Mamy nadzieję, że ten projekt stanie się jedną z wielu kolejnych inicjatyw podejmowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej wód Bałtyku. 85 milionów ludzi żyje w zlewni Bałtyku a takie działanie jak ten projekt przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności regionu, a także do podniesienia poziomu zadowolenia mieszkańców krajów bałtyckich".


Prezentacje z konferencji:
Wyniki projektu „Usuwanie zalegających sieci z Bałtyku”.

Piotr Prędki, Kierownik projektu, WWF Polska

Rekomendacje i wnioski opracowane na podstawie doświadczeń z realizacji projektu.
Dr inż. Marek Szulc, Ekspert projektu, Akademia Morska w Szczecinie

Wraki statków w polskiej strefie ekonomicznej.
Benedykt Hac, Instytut Morski, Gdańsk

Selektywne metody połowu oraz identyfikacja zagubionych sieci.
Krzysztof Stanuch, Baltic Net

Zgubione sieci jako element składowy śmieci występujących na litewskim wybrzeżu.
Arūnas Balčiūnas, doktorant, Uniwersytet w Kłajpedzie

Możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFF) w celu poprawy stanu środowiska Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu sieci widm)
.
Vanya Vulperhorst, OCEANA

Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EMFF) jako narzędzie do promowania zrównoważonych praktyk rybackich.
Marcin Bożyk, Ministerstwo Rolnictwa I Rozwoju Wsi, Polska


Sprawdź co Ty możesz zrobić dla Bałtyku >>


 
	© Baltic Sea 2020
© Baltic Sea 2020
Projekt finansowany przez fundację Baltic Sea 2020.