Sieci-widma Projekt MARELITT Baltic | WWF Poland

Sieci-widma Projekt MARELITT BalticMARELITT Baltic – Reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear (DFG) on the Baltic Sea environment.


Priorytet 2.: Efficient management of natural resources.

Okres realizacji:               1.03.2016 – 28.02.2019

Całkowity budżet Projektu:       3 752 348 euro

Projekt jest współfinansowany przez INTERREG Baltic Sea Region Programme 2014-2020.

Główny cel Interreg Region Morza Bałtyckiego można zdefiniować następująco:
Wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

Projekt MARELITT jest międzynarodową inicjatywą poszukiwania i wyławiania zagubionych narzędzi połowowych z dna Bałtyku. Zagubione sieci bowiem nadal łowią ryby, ptaki i ssaki morskie. Mogą być też źródłem mikrocząsteczek plastiku, wpływając tym samym negatywnie na stan ekosystemu morskiego.

Celem Projektu MARELITT jest opracowanie prostych, efektywnych kosztowo i bezpiecznych dla środowiska metod wyławiania z dna Bałtyku zagubionych sieci, dostosowanych do różnych warunków geograficznych oraz znalezienie systemowego rozwiązania problemu środowiskowego związanego z zagubionym sprzętem połowowym.

W celu zapewnienia trwałości projektu prowadzone są konferencje, warsztaty, szkolenia, kampanie oraz publikacje za pośrednictwem różnych kanałów medialnych, niezbędne do zwiększenia świadomości ekologicznej grup docelowych, a w efekcie do zmiany ich postaw i zachowań.

Informacje na temat programu finansowego INTERREG można znaleźć na stronach - Program Regionu Morza Bałtyckiego: www.interreg-baltic.eu
 
 
	© MARELITT Baltic
MARELITT Baltic – Reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear (DFG) on the Baltic Sea environment.
© MARELITT Baltic