Zrównoważone rybołówstwo | WWF Poland

Zrównoważone rybołówstwoNa całym świecie zasoby ryb są zagrożone. Jednak to Unia Europejska przoduje w niechlubnych statystykach. 39% europejskich stad ryb poławianych w północnym Atlantyku i 88% stad eksploatowanych w Morzu Śródziemnym znajduje się poniżej stabilnego poziomu. Wśród nich znajdują się ikony morza, takie jak tuńczyk błękitnopłetwy, którego populacja jest na granicy wyginięcia.


Rezultaty nadmiernej eksploatacji łowisk najlepiej pokazuje historia populacji dorsza u wybrzeży Nowej Fundlandii w Kanadzie. W 1992 roku, w wyniku wieloletnich intensywnych połowów, pozornie niewyczerpane łowisko dorsza załamało się - zabrakło w nim ryb. W rezultacie 40 tysięcy osób straciło pracę. Od tego wydarzenia minęło ponad 20 lat. Mimo upływu czasu populacja dorsza nie odbudowała się – głównie na skutek zmian w całym ekosystemie, w którym miejsce dorsza zajęły inne organizmy.

Mimo przykładów katastrofalnych skutków przełowienia, rybołówstwo nadal przyczynia się do pogarszania kondycji mórz i oceanów. Wynika to przede wszystkim z nastawionych na krótkoterminowe zyski praktyk rybackich i nieskutecznego systemu zarządzania rybołówstwem. Zbyt wysokie, przyjęte w oderwaniu od doradztwa naukowego, limity połowowe, zbyt długie sezony połowowe oraz niedostosowana do wielkości zasobów flota rybacka to podstawowe zagrożenia dla populacji ryb.

Zdaniem WWF, problemy, z którymi zmaga się rybołówstwo, można rozwiązać. Szansą na usprawnienie systemu zarządzania połowami jest prawidłowe i szybkie wdrożenie zapisów zreformowanej w 2013 roku Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej (WPRyb). Głównym celem nowej polityki jest odbudowa do roku 2020 komercyjnie eksploatowanych populacji ryb oraz ich utrzymanie powyżej poziomu gwarantującego stabilną liczebność. Głównym narzędziem realizującym ten cel mają stać się, opracowane na poziomie regionalnym przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, wieloletnie palny zarządzania poszczególnymi stadami ryb. Plany te określać będą zasady zarządzania stadami, w tym działania na rzecz ograniczenia odrzutów – czyli wyrzucania niewymiarowych lub niebędącym celem połowów ryb za burtę. WWF będzie brał aktywny udział w tych pracach.

Odbudowa przełowionych obecnie stad ryb nie będzie możliwa bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Wsparcie zagwarantuje nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) na lata 2014 – 2020 którego ostateczny kształt dyskutowany jest obecnie w Parlamencie Europejskim i Radzie Ministrów UE. WWF bierze aktywny udział w tych pracach. Naszym celem jest zapewnienie, że nowy EFMR będzie wspierał zrównoważone praktyki rybackie, tworzenie wieloletnich planów zarządzania oraz badania naukowe na rzecz lepszego zrozumienia ekosystemów morskich. Wsparcie tych działań pozwoli na sprawniejsze zarządzanie rybołówstwem.

Zobacz, co robimy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa >>


 
	© WWF Polska / Grzegorz Okołów
boats on beach
© WWF Polska / Grzegorz Okołów
Główne gatunki łowione w polskiej strefie Bałtyku to: szprot, śledź, dorsz, flądra, łosoś. Połowy wykonuje około 800 polskich łodzi i kutrów rybackich.