Ratujmy Pantery Śnieżne | WWF Poland

#RatujmyPanteryŚnieżne

Przywódcy dwunastu azjatyckich krajów w których żyją pantery śnieżne spotkają się już w sierpniu w Kirgistanie. Poproś ich aby podjęli zdecydowane działania na rzecz ochrony tych pięknych drapieżników!

Podpisz petycję dla śnieżnej pantery

Śnieżne pantery są gatunkiem symbolizującym pasma wysokich gór Azji Centralnej.

Niestety, dziś na wolności żyje niespełna 4000 tych wspaniałych drapieżników - ich liczba wciąż spada w zatrważającym tempie z powodu utraty siedlisk, kłusownictwa oraz z rąk broniących swoich trzód pasterzy.

Przywódcy dwunastu azjatyckich krajów, w których występują pantery śnieżne, zobowiązali się objąć ochroną 20 obszarów zamieszkanych przez zagrożone koty do roku 2020. W sierpniu spotkają się w Kirgistanie.
Prosimy, podpisz naszą petycję, by przekonać polityków do działania. Już teraz #RatujmyPanteryŚnieżne. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Do przywódców dwunastu krajów,

Domagam się zdecydowanych działań mających na celu ochronę pantery śnieżnej. Oczekuję wyraźnych deklaracji polityków podczas sierpniowego Szczytu Pantery Śnieżnej w Biszkeku.

 

W 2013 roku przyjęty został ambitny projekt zakładający przeznaczenie 20 obszarów pod siedliska pantery śnieżnej do roku 2020. Dziękuję za tę inicjatywę. Był to obiecujący początek, stanowiący punkt wyjścia dla dalszych działań.

 

Ale czas na bardziej zdecydowane kroki.

 

Każdego dnia jedna pantera śnieżna ginie z rąk kłusowników lub lokalnych hodowców broniących swoich trzód. Znaczny procent terenów obejmujących siedliska dzikich kotów narażony jest na zniszczenie wywołane nieregulowanymi pracami eksploatacyjnymi. Jak na ironię, nie wiemy nawet, ilu przedstawicieli tego wspaniałego gatunku żyje na wolności – udało się zbadać jedynie 2% osobników tej populacji.

 

Czas się kończy. Zabezpieczmy siedliska dzikich kotów z pomocą lokalnych władz i poprzez dążenia do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. Zwalczajmy nielegalny handel i zapewnijmy śnieżnym panterom przetrwanie.

 

Domagam się:

- zabezpieczenia i ochrony terenów zamieszkanych przez pantery śnieżne we współpracy z lokalnymi władzami i poprzez opracowanie długoterminowych strategii rozwoju;

- utworzenia i realizacji spójnej strategii walki z kłusownictwem i nielegalnym handlem panterami śnieżnymi;

- zabezpieczenia przyszłości dzikich kotów poprzez wsparcie badań monitorujących liczebność ich populacji;

- zapewnienia wyważonego rozwoju infrastruktury górskiej niezagrażającego panterom śnieżnym ani ich ekosystemom;

- współpracy z przedstawicielami lokalnych władz i promowania zasad zrównoważonego rozwoju na terenach zamieszkanych przez pantery śnieżnej, a także walki z ubóstwem w sposób niezagrażający dzikiej przyrodzie.

 
 

 

* indicates required

Dlaczego mają znaczenie?

 

Od Bhutanu do Chin, śnieżna pantera odgrywa kluczową rolę, będąc zarówno głównym drapieżnikiem tych odległych terenów, jak i wskaźnikiem zrównoważonego ekosystemu górskiego. Od jej istnienia zależy los wielu innych gatunków, a także milionów ludzi zamieszkujących te wysokogórskie obszary.

Miejsca siedlisk śnieżnej pantery dostarczają niezwykłego bogactwa zasobów lokalnym społecznościom - od żywności i leków, wypasanie zwierząt gospodarskich, po drewno niezbędne do schronienia, ogrzewania i paliwa. Stanowią również źródło wody dla milionów ludzi zajmujących tereny w dole rzeki.

 

Główne zagrożenia

Kłusownictwo: Piękne, puszyste futra śnieżnych panter stały się cennym łupem dla kłusowników, a części ciała, uważane w medycynie chińskiej za lekarstwa i afrodyzjaki, sprzedawane są na czarnym rynku.

Konflikt ze społecznościami: Spadek ilości naturalnego pożywienia śnieżnych panter - ze względu na polowania, konkurencję ze strony rosnących stad zwierząt hodowlanych i utrata siedlisk - zmusza głodujące pantery do wkraczania na teren zajmowany przez człowieka i polowania na zwierzęta domowe. Pantery stają się wtedy często ofiarą broniących swoich trzód pasterzy.

Utrata siedlisk: Pantery śnieżne potrzebują rozległych terenów do życia.

Obszary pastwisk zwierząt hodowlanych powiększają się, w konsekwencji czego powierzchnia ich siedlisk stale się kurczy. Nowe drogi i kopalnie również dzielą pozostały im obszar.

Zmiana klimatu: Wszystkie te zagrożenia pogłębiają się przez wpływ zmian klimatu na to wrażliwe środowisko górskie - narażając przyszłość śnieżnych panter na jeszcze większe ryzyko.

 

Jak działa WWF?

WWF od wielu lat pracuje nad ochroną śnieżnych panter przez wspieranie szeregu projektów w całej Azji Środkowej w celu zmniejszenia konfliktów między śnieżnymi panterami a ludźmi, wspierania rozwoju obszarów wiejskich oraz zwalczania nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami. Pomogliśmy zbudować zagrody dla zwierząt hodowlanych odporne na ataki śnieżnych panter oraz stworzyliśmy system rekompensaty dla pasterzy, którzy stracili swoje zwierzęta. Wspieraliśmy również montaż fotopułapek oraz proces zakładania obroży telemetrycznych, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tym ulotnym drapieżniku.

W 2015 roku WWF opracowało także pierwszy międzynarodowy Plan Działania na rzecz Ochrony śnieżnych panter