O nas | WWF Poland


 
	© WWF Polska
WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie.

W Polsce działamy na rzecz ochrony rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów (tzw. gatunków parasolowych). Bałtyk to jedno z najmniejszych i najbardziej wrażliwych mórz na świecie, a jednocześnie najbardziej zagrożonych. Zabiegamy o to, aby je ocalić. Prowadzimy też działania edukacyjne i promujemy rozwiązania prawne, które mogą pomóc w powstrzymaniu zmian klimatu. Od lat walczymy również z przemytem zwierząt i nielegalnym handlem zagrożonymi gatunkami.

WWF jest pierwszą organizacją, która zwróciła uwagę świata na problem ginącej przyrody w Afryce. Byliśmy także prekursorami ochrony środowiska w Chinach. Przyczyniliśmy się do ocalenia takich gatunków jak tygrys amurski, panda wielka czy orangutan.

Współuczestniczyliśmy w powstaniu ponad 270 parków narodowych na całym świecie. Działamy na rzecz zmiany szkodliwych dla środowiska decyzji i przepisów prawnych. Staramy się uświadamiać międzynarodową społeczność, że ochrona przyrody naszej planety to warunek przeżycia ludzkości. Wszystkie nasze działania prowadzimy w imię zasady "ochrona przyrody z ludźmi i dla ludzi”.

Kluczem do sukcesu realizowanych przez nas projektów, poza wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu, jest współpraca z partnerami: innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi, a także z tymi przedstawicielami biznesu, którzy gotowi są prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Najwięcej jednak zawdzięczamy Wam. Bez Waszego wsparcia, skuteczna realizacja podejmowanych przez nas działań na rzecz ochrony przyrody nie byłaby możliwa. Tym, którzy już nas wsparli – dziękujemy! Pozostałych zapraszamy: przyłączcie się do nas! Zobaczcie tutaj jak można nam pomóc.Dowiedz się więcej o WWF:
 
 
	© WWF Poland
Jak możesz pomóc
© WWF Poland
 
	© WWF
Misja WWF
© WWF

Misja WWF

Naszą misją jest powstrzymanie dalszej degradacji środowiska naturalnego Ziemi i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą, poprzez:

 • utrzymanie biologicznej i genetycznej różnorodności świata roślin i zwierząt oraz ich naturalnych środowisk życia,
 • zapewnienie długotrwałego i bezpiecznego dla środowiska wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych,
 • wspieranie procesów zapobiegających zanieczyszczaniu środowiska, jego bezwzględnej eksploatacji oraz marnotrawieniu energii i zasobów Ziemi.
 
	© WWF Polska / Stefan Jakimiuk
Znani i lubiani pomagają WWF
© WWF Polska / Stefan Jakimiuk
Zobacz jak znani Polacy pomagają nam chronić przyrodę >>
 • 
	© Stacja Morska
  WWF stara się o to, by w Bałtyku żyło więcej morświnów, a na polskim wybrzeżu znów na stałe zagościły foki. Dowiedz się więcej, pobierz tapety >>
 • WWF Polska jest pozarządową organizacją typu non-profit. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego (nr KRS – 0000160673). Siedziba główna WWF znajduje się w Szwajcarii.

Jak rozszerza się skrót WWF?

 • Nie rozszerza się.

  Na początku organizacja ekologiczna WWF była znana jako World Wildlife Fund (tylko w USA dalej funkcjonuje pod tą nazwą). W latach 70-tych fundacja zaczęła podejmować działania nie tylko na rzecz ochrony gatunków (wildlife), lecz także na rzecz kompleksowej ochrony przyrody i powstrzymania degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałaniu dziurze ozonowej, zmianom klimatu czy obecności toksycznych chemikaliów w produktach codzinnego użytku. W wyniku poszerzenia zakresu działań, nazwa została zmieniona na World Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody). Dziś, aby uniknąć nieporozumień, barier językowych i błędów w tłumaczeniu posługujemy się wyłącznie akronimem ”WWF”.