Historia WWF | WWF Poland

Historia WWFPodczas ponad 55 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody w na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych.
Organizacja została powołana do życia 11 września 1961 roku. Na pomysł jej utworzenia wpadł dyrektor generalny UNESCO Sir Julian Huxley, który podczas podróży do Afryki dostrzegł z przerażeniem, że zniszczenie środowiska i nieograniczone polowania mogą wkrótce doprowadzić do wymarcia niezwykłej fauny tego kontynentu. Ideę utworzenia międzynarodowej fundacji, która zajmowałaby się ochroną przyrody, poparli ornitolog Max Nicholson i wiceprezydent IUCN Sir Peter Scott, który zaprojektował logo WWF - czarno białą pandę. Siedzibą organizacji stała się Szwajcaria. Z czasem zaczęły również powstawać narodowe oddziały fundacji w wielu krajach świata.

W latach 1980-tych, wspólnie z IUCN oraz UNEP, WWF stworzył Światową Strategię w Zakresie Ochrony Przyrody, którą podpisał Sekretarz Generalny ONZ. Strategia, opublikowana jednocześnie w 34 stolicach świata, stała się podstawą kompleksowego spojrzenia na ochronę środowiska oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych naszej planety.

W roku 1990 WWF przyczynił się do wprowadzenia międzynarodowego moratorium na handel kością słoniową. W 1992 roku odegraliśmy ważną rolę w nakłonieniu rządów państw z całego świata do podpisania konwencji o bioróżnorodności i zmianach klimatu podczas konferencji ONZ w Rio de Janeiro. Dziś zabiegamy m.in. o to, aby konwencje te były efektywnie wdrażane w życie.

Czytaj więcej o historii WWF na www.panda.org (w języku angielskim).

Nie ocalimy wszystkiego, co byśmy pragnęli. Ale uratujemy o wiele więcej, niż mogłoby ocaleć, gdybyśmy w ogóle nie podjęli naszych starań.

Sir Peter Scott, jeden z założycieli WWF

 
	© WWF Intl./WWF
Sir Peter Scott (siedzący z przodu) był najbardziej wpływowym przyrodnikiem XX w. oraz pierwszym, który został uhonorowany przez brytyjską arystokrację. Tu na zdjęciu podziwia pierwszą pandę wielką urodzoną dzięki metodzie sztucznego zapłodnienia w ogrodzie zoologicznym w Pekinie (rok 1979).
© WWF Intl./WWF
Sir Peter Scott (siedzący z przodu) był najbardziej wpływowym przyrodnikiem
 XX w. oraz pierwszym, który został uhonorowany przez brytyjską arystokrację. Tu na zdjęciu podziwia pierwszą pandę wielką urodzoną dzięki metodzie sztucznego zapłodnienia w ogrodzie zoologicznym w Pekinie (rok 1979).

WWF w Polsce

  •  
	© (C) WWF
    W Polsce, WWF działa od poczatku lat 90-tych. W roku 1993 fundacja przyczyniła sie do powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego. W 2000 roku powstało biuro w Warszawie, główna siedziba polskiego oddziału WWF. Dowiedz się, co udało nam się od tamtej pory osiągnąć >>